Πρώην Δήμος Συβρίτου

 
 
Έκταση: 
Κάτοικοι: 3.158  (Απογρ. 2001)
Έδρα:  Αγία Φωτεινή
 
 
  Ο πρώην Δήμος Συβρίτου, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: