Πρώην Δήμος Αρκαδίου

 
 
Έκταση  123.027 στρέμμ.
Πληθυσμός  5.644 κάτ.
Έδρα  Άδελε
 
 
   Ο πρώην Δήμος Αστερουσίων, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα:
 

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Άδελε

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Αμνάτου

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Αρχαίας Ελευθέρνης ή Πρινέ

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Ελευθέρνης

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Ερφών

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Κυριάννας

 

 Δημοτικό Διαμέρισμα Μέσης

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Παγκαλοχωρίου

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Πηγής

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνου

 

 Δημοτικό Διαμέρισμα Σκουλουφιών

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Χαμαλευρίου

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Χαρκίων