Πρώην Δήμος Λαπαίων

 
 
Έκταση  41.532 στρέμμ.
Πληθυσμός  2.628 κάτ.
Έδρα Επισκοπή
 
 
   Ο πρώην Δήμος Λαπαίων, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα:
 
 
 

Δημοτικό Διαμέρισμα Επισκοπής