Πρώην Δήμος Νικηφόρου Φωκά

 
 
 
Έκταση  95.641 στρέμμ. 
Πληθυσμός 6.599 κάτ.
Έδρα  Γωνιά
 
 
   Ο πρώην Δήμος Νικηφόρου Φωκά, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: