Πρώην Δήμος Αρμένων

 
 
Έκταση  55.292 στρέμμ.
Πληθυσμός  3.250 κάτ.
Έδρα  Καλύβες
 
 
 Ο πρώην Δήμος Αρμένων, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: