Πρώην Δήμος Βάμου

 
 
Έκταση  67.035 στρέμμ.
Πληθυσμός 2.932 κάτ.
Έδρα  Βάμος
 
 
   Ο πρώην Δήμος Βάμου, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: