Πρώην Δήμος Γεωργιουπόλεως

 
 
Έκταση 53.498 στρέμμ.
Πληθυσμός 2.483 κάτ.
Έδρα  Καβρός
 
 
   Ο πρώην Δήμος Γεωργιουπόλεως, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: