Πρώην Δήμος Κρυονερίδας

 
 
Έκταση 67.561 στρέμμ.
Πληθυσμός 2.330 κάτ.
Έδρα  Βρύσες
 
   Ο πρώην Δήμος Κρυονερίδας, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: