Πρώην Δήμος Φρέ

 
 
Έκταση  53.819 στρέμμ.
Πληθυσμός  1.122 κάτ.
Έδρα  Φρε
 
 
   Ο πρώην Δήμος Φρέ, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: