Πρώην Δήμος Ανατολικού Σελίνου

 
 
Έκταση 136.500 στρέμμ.
Πληθυσμός 1.468 κάτ.
Έδρα  Καμπανός
 
   Ο πρώην Δήμος Ανατολικού Σελίνου, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: