Πρώην Δήμος Πελεκάνου

 


Έκταση  166.618 στρέμμ.
Πληθυσμός 4.259 κάτ.
Έδρα Παλαιόχωρα
 
   Ο πρώην Δήμος Πελεκάνου, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα:Δημοτικό Διαμέρισμα Παλαιόχωρας