Πρώην Δήμος Καντάνου

 
 
Έκταση 73.081 στρέμμ.
Πληθυσμός  1.607 κάτ.
Έδρα  Κάντανος
 
   Ο πρώην Δήμος Καντάνου, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: