Πρώην Δήμος Βουκολιών

 
 
Έκταση 75.110 στρέμμ.
Πληθυσμός 3.296 κάτ. 
Έδρα  Βουκολιές
 
   Ο πρώην Δήμος Βουκολιών, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: