Πρώην Δήμος Κολυμβαρίου

 
 
Έκταση 149.994 στρέμμ.
Πληθυσμός  5.346 κάτ.
Έδρα  Κολυμβάρι
 
 
   Ο πρώην Δήμος Κολυμβαρίου, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα:
 
 
 
 
 
 
 

Δημοτικό Διαμέρισμα Βασιλόπουλου

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Αταύτιστοι Οικισμοί