Πρώην Δήμος Μουσούρων

 
 
Έκταση 191.744 στρέμμ.
Πληθυσμός  4.755 κάτ.
Έδρα  Αλικιανός
 
 
   Ο πρώην Δήμος Μουσούρων, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: