Πρώην Δήμος Πλατανιά

 
 
Έκταση  74.932 στρέμμ.
Πληθυσμός 5.225 κάτ.
Έδρα Γεράνι
 
  Ο πρώην Δήμος Πλατανιά, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: