Δημοτικό Διαμέρισμα Στερνών

 
Έκταση 12855 στρέμ. 
Πήθυσμός 1401 κάτ. (2001)
 
  Το Δημοτικό Διαμέρισμα Στερνών, με έδρα τις Στέρνες, καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό τμήμα του Πρώην Δήμου Ακρωτηρίου και αποτελείται απο τA παρακάτω χωριά:
 

Ερειπωμένοι Οικισμοί