Πρώην Δήμος Θερίσου

 
 
 
Έκταση   74.106 στρέμ.
Πληθυσμός  6.313 κάτ.
Έδρα  Βαμβακόπουλο
 
   Ο πρώην Δήμος Θερίσου, δημιουργήθηκε το 1997 με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας και απο τη συνένωση των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: