Δημοτικό Διαμέρισμα Θερίσου

 
Το Δημοτικό Διαμέρισμα  Θερίσου, με έδρα το Θέρισο, καταλαμβάνει το νότιο τμήμα του Δήμου και αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:
 

Τα χωριά...

Σημείο Ενδιαφέροντος