Δημοτικό Διαμέρισμα Βαμβακόπουλου

 
Το Δημοτικό Διαμέρισμα Βαμβακόπουλου,  με έδρα το Βαμβακόπουλο, καταλαμβάνει το βορειότερο  τμήμα του Δήμου και αποτελείται απο τα παρακάτω χωριά:

Τα χωριά...