Πρώην Δήμος Κεραμειών

 
 
Έκταση: 89 τετρ. χλιόμ. 
Πληθυσμός: 1.630  (Απογρ. 2001)
Έδρα:  Γέρω Λάκκος
 
   Ο πρώην Δήμος Κεραμιών, δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας το 1997, από τη συνένωση των κοινοτήτων της περιοχής, οι οποίες αποτέλεσαν τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: