Βόρειες Δυτικές Ακτές

2014-08-29 21:05

 

 

   Οι   δυτικές  ακτές  της  βόρειας  πλευράς   του   Νομού  Ηρακλείυ,  εκτείνονται 

επι   20  περίπου  μίλια, απο  το  σημείο  που  ορίζει  το   δυτικό  όριο  του  νομού, 

μέχρι το ανατολικό όριο του Κόλπου Ηρκλείου, στην περιοχή του  αεροδρομίου.  

   Καταφανή σημεία αναγνώρισης της περιοχής, αποτελεί η πόλη του   Ηρακλείου 

που  εκτείνεται σε  όλη την κεντρική και  ανατολική πλευρά του  κόλπου,  το  όρος

Στρούμπουλας,  κώνικου  σχήματος,  που   βρίσκεται   στη  δυτική  πλευρά  του

 Κόλπου   Ηρακλείου    και    το   όρος    Γιούχτας,   που    βρίσκεται    αμέσως 

νοτιοανατολικά  της  πόλης  του  Ηρακλείου.

Όρος Ψηλορείτης

Βαριά επικαθήμενα σύννεφα το καλοκαίρι:

Ισχυροί βόρειοι άνεμοι

 

''1''  'Ορμος Φόδελε

 

   Όρμος Φόδελε

(Άνοιγμα 4,3 μίλια - Είσδυση 1,5 μίλια - Προσανατολ. Β.)

  Δυτικό όριο των βόρειων ακτών του Νομού Ηρακλείου, αποτελεί  ή Άκρα Κορακιάς, η οποία σχηματίζεται στο μέσο των ακτών του Όρμου Φόδελε.

   Αμέσως νότια της Άκρας Κορακιάς, σχηματίζεται μικρός Ορμίσκος, βορειοδυτικής κατεύθυνσης, ανοίγματος 4/10 του μιλίου και είσδυσης 3/10 του μιλίου, με αμμώδη μυχό.

  Απο το ανατολικό όριο του παραπάνω ορμίσκου, οι ακτές βραχώδης και απόκρημνες εκτείνονται επι 9/10 του μιλίου προς ανατολικά, μέχρι την παραλία του Φόδελε, στην ανατολική πλευρά του ομώνυμου όρμου, ενώ απο 'κεί, κάμπτονται προς βόρεια επι 1,6 μίλια, μέχρι τη βραχώδη Άκρα Σταυρός, ή Άγιος Σώζων, ανατολικό όριο του Όρμου Φόδελε.

 Στη δυτική πλευρά της παραλίας Φόδελε βρίσκεται μικρός αφώτιστος προβλήτας, μήκους 60περίπου μέτρων, ανατολικής-βορειοανατολικής κατεύθυνσης. 

  Επι της Άκρας Σταυρός, λειτουργεί Φάρος, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  Σχήμα 20 του Φ.Ε.Α.

Στίγμα                    Περίοδος             Ύψος        Φωτοβολία           Χαρακτηριστικά

Β 35ο 26' 0''        Αναλ. Λευκ. 15''      20 μέτρα        11 μίλια            Σιδηρόπλεκτος οβελός

Α 24ο 58' 4''    1 + 2 + 1 + 11 = 15''                                                          με εξώστη

 

 

''2''  Όρμος Αλυκής και Κόλπος Αγίας Πελαγίας

 

  Όρμος Αλυκής

(Άνοιγμα 1,5 μίλια - Είσδυση 6/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.Α.)

   Αμέσως ανατολικά της Άκρας Σταυρός, σχημετίζεται ο βραχώδης  Όρμος Αλυκής, ήΑγγελόβλακος.  

  Στα παράλια του όρμου  τα βάθη κυμαίνονται απο 5 έως 15 μέτρα, ενώ η θαλάσσια περιοχή αμέσως νότια της Άκρας Σταυρός, προσφέρεται για αγκυροβολία προς αποφυγή των δυτικών βορειοδυτικών ανέμων.

   Ανατολικό όριο του Όρμου Αλυκής, αποτελεί η Άκρα Βουβάλα. 

 

  Κόλπος Αγίας Πελαγίας

(Άνοιγμα 1.4 μίλια - Είσδυση 7/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.Α.)

Από την Άκρα Βουβάλα, οι ακτές βραχώδης και απότομες, εκτείνονται επι περίπου 1 μίλι, μέχρι τηνΆκρα Διαπόρι, ή Δίας, δυτικό όριο του Όρμου Αγίας Πελεγίας.

  Ανάμεσα στην Άκρα Βουβάλα και στην Άκρα Διαπόρι, βρίσκεται η θέση Πούπα.

  Ανατολικό όριο του παραπάνω κόλπου, αποτελεί η χαρακτηριστική Άκρα Τρυπητή, η οποία υπο τη μορφή χερσονήσου  μέγιστου πλάτους 1,5/10 του μιλίου, εισχωρεί επι 4/10 του μιλίου προς βόρεια-βορειοανατολικά.

   Τα παράλια του κόλπου Αγίας Πελαγίας, πολυσχιδή και με μικροκολπώσεις, αποτελούν καλό καταφύγιο προς αποφυγή των βορειοδυτικών ανέμων, προσβάλλονται όμως με σφοδρότητα απο τους ανατολικούς.

  Στη δυτική πλευρά του όρμου Αγίας Πελαγίας, βρίσκεται ο Ορμίσκος Αγίας Πελαγίας και το ομώνυμο χωριό, ενώ αμέσως νότια του, σχηματίζεται ο Ορμίσκος Λυγαριά, με τον  αντίστοιχο οικισμό στον μυχό του.

 

  Ορμίσκος Παναγιά

Άνοιγμα 4,5/10 του μιλίου - Είσδυση 2/10 του μιλίου - Προσανατολ. Α.Β.Α.)

   Αμέσως νότια της Άκρας Τρυπητή, σχηματίζεται ο Ορμίσκος Παναγιά, με βραχώδης και απόκρημνες ακτές και μεγάλα βάθη στο εσωτερικό του και σε μικρή απόσταση απο τις ακτές του.

  Νότιο όριο του ορμίσκου και βόρειοδυτικό όριο του Κόλπου Ηρακλείου, αποτελεί η Άκρα Παναγιά.

  Οι  ακτές του ορμίσκου προσφέρονται για αγκυροβολία προς αποφυγή των δυτικών-βορειοδυτικών ανέμων.

 

''3'' Κόλπος Ηρακλείου

 

  Κόλπος Ηρακλείου

(Άνοιγμα 8 μίλια - Είσδυση 2,8 μίλια - Προσανατολ. Β.Α.)

   Αμέσως νότια της Άκρας Παναγιά, βρίσκεται η ιδιωτική Μαρίνα του νέου οικισμού Θησέας.

   Απο την Άκρα Παναγιά, βορειοδυτικό όριο του Κόλπου Ηρακλείου, οι ακτές  εκτείνονται προς νότο επι  περίπου μίλια, μέχρι τον μικρό Ορμίσκο Παλαίκαστρου, είσδυσης 0,7/10 του μιλίου και είσδυσης 0,3/10 του μιλίου.

   Καταφανές σημείο αναγνώρισης του ορμίσκου, αποτελεί  η μεγάλη γέφυρα της Εθνικής οδού Ηρακλείου Χανίων, που περνά σε μικρή απόσταση ανατολικά του μυχού του, ενώ στο νότιο όριο του ορμίσκου βρίσκονται τα ερείπια ενετικού κάστρου.

Όρος Στρούμπουλας 

Νέφος επικαθήμενο στην κορυφή:

Βόρειοι άνεμοι 

 

  Απο  το νότιο όριο  του  Ορμίσκου Παλαίκαστρου  οι ακτές ε κτείνονται 

προς νότια επι 6/10 του μιλίου,  μέχρι το  Αλιευτικό Καταφύγιο Ρογδιάς

και  το  μικρό  Καταφύγιο  Λεμβών  αμέσως  νότια τ ου. 

  Στο  άκρο  του  βόρειου  λιμενοβραχίονα  του  Αλιευτικού  Καταφυγίου, 

λειτουργεί Φάρος με τα παρακάτω χ αρακτηριστικά:

  Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

 Στίγμα                Περίοδος            Ύψος      Φωτοβολία             Χαρακτηριστικά

B 35o 21' 4''      Αναλ. Πράσ. 4''     7 μέτρα          4 μίλια       Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη

A 25o 02' 7''     0,4'' + 3.6'' = 4''                                                  και πράσινη οριζόντια λουρίδα

 

   Στο άκρο του νότιου λιμενοβαχίονα του Αλιευτικού Καταφυγίου, 

λειτουργεί  Φάρος  με  τα  παρακάτω  χαρακτηριστικά:

  Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

 Στίγμα                Περίοδος         Ύψος      Φωτοβολία          Χαρακτηριστικά

Β 35ο 21' 3''     Αναλ. Ερυθ. 4''    7 μέτρα         9 μίλια        Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη 

Α 25ο 02' 6''      0,4 + 3,6 = 4''                                               και ερυθρά οριζόντια λουρίδα

 

   Στο άκρο του βόρειου λιμενοβραχίονα του Καταφύγιου Λεμβών, 

λειτουργεί  Φάρος  με  τα  παρακάτω  χαρακτηριστικά:

   Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

 Στίγμα               Περίοδος         Ύψος      Φωτοβολία            Χαρακτηριστικά

B 35o 21' 3''    Αναλ. Πράσ. 3''     7 μέτρα         4 μίλια        Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη

A 25o 02' 7''       0,3 + 2,7 = 3''                                              και πράσινη οριζόντια λουρίδα

 

   Στο άκρο του νότιου λιμενοβραχίονα του Καταφυγίου Λεμβών, 

λειτουργεί  Φάρος  με  τα  παρακάτω  χαρακτηριστικά:

   Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

 Στίγμα             Περίοδος         Ύψος       Φωτοβολία          Χαρακτηριστικά

B 35o 21' 3''     Αναλ. Ερυθ. 3''      7 μέτρα          4 μίλια     Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη

A 25o 02' 7''      0,3 + 2,7 = 3''                                              και ερυθρά οριζόντια λουρίδα

 

   Σε απόσταση 2/10 του μιλίου νότια του Αλιευτικού Καταφύγιου Ρογδιάς, 

στη   δυτική   πλευρά   του   μυχού   του   Κόλπου   Ηρακλείου,   βρίσκονται 

εγκαταστάσεις      φορτοεκφόρτωσης       πετρελεοειδών      υγραερίου     και 

τσιμέντων, αποτελούμενες  απο  δυο  μεταλλικές  προβλήτες,  φωτιζόμενων 

κατα  τη   διάρκεια  της   νύκτας   και   μήκους 260  (ΑΓΕΤ)  και  220  (ΤΙΤΑΝ) 

μέτρων, ενώ τα πλοία που προσεγγίζουν  την περιοχή, εξυπηρετούνται  απο 

23   ποντισμένα   ναΰδετα.

  Απο  τη  δυτική  πλευρά του  μυχού  του   Κόλπου  Ηρακλείου,   ξεκινά   η 

παραλία   της   Αμμουδάρας,   η    οποία  εκτείνεται   επι   3,2   μίλια,   προς 

ανατολικά,  καλύπτοντας  όλο  το  μυχό  του  κόλπου  μέχρι  τις εκβολές  του 

ποταμού Γιόφυρου, ανατολικό όριο του.

  Απο  τις   εκβολές   του   ποταμού   Γιόφυρου,   οι   ακτές   εκτείνονται   επι 

περίπου μίλι μέχρι το δυτικό όριο του λιμενοβραχίονα Ηρακλείου ο οποίος

 εκτείνεται  επι  1,2  μίλια  (2.300 μέτρα)  μέχρι  το  ανατολικό  όριο  του,  οπου 

λειτουργεί  Φάρος  με  τα  παρακάτω  χαρακτηριστικά:

Στίγμα                   Περίοδος             Ύψος          Φωτοβολία           Χαρακτηριστικά

Β 35ο 21' 2''    Μκ Αναλ. Πρασ. 6''    14 μέτρα           9 μίλια           εξαγωνική στήλη με εξώστη

Α 25ο 09' 4''           2 + 4 = 6''                                                        και πράσινη οριζόντια λουρίδα

 

   Η φωτοσήμανση του λιμένα Ηρακλείου ολοκληρώνεται απο τον 

Φάρο που βρίσκεται στο νότιο λιμενοβραχίονα και λειτουργεί με τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά:

Στίγμα             Περίοδος          Ύψος          Φωτοβολία            Χαρακτηριστικά

Β 35210          Μκ Αναλ. 6''      13 μέτρα            9 μίλια                  κτίσμα πλοηγών 

Α 25092           2 + 4 = 6''

 

Όρος Γιουχτας

Νέφος επικαθήμενο στην κορυφή :

Βορειοανατολικοί ανέμοι 

 

    Απο  το  ανατολικό  όριο  του  λιμένα  Ηρακλείου,  οι  ακτές  εκτείνονται 

προς   ανατολικά  επι     μίλια,  μέχρι   σημείο  της   ακτές που  ορίζει   το 

ανατολικό  όριο  του  Κόλπου  Ηρακλείου.

  Αμέσως νότια   των    παραπάνω    ακτών,    βρίσκεται    το   αεροδρόμιο 

του  Ηρακλείου,  το οποίο  κατα  τη διάρκεια της νύκτας,   φωτοσημαίνεται 

απο  τον  αεροφάρο  του πύργου  ελέγχου, με  περιστρεφόμονο  πράσινο

 και λευκό φως ανα 4''.