Βόρειες Δυτικές Ακτές

2014-08-30 16:36

 

   Σε  απόσταση 7/10  του μιλίου  ανατολικά του  Λιμένα Μαλίων,

βρίσκονται  τα δυτικά  όρια των  ακτών του  Νομού Λασιθίου.

  Βραχώδης   και   απότομες  κατα   το   μεγαλύτερο   μέρο   τους, 

οι   ακτές  του   Νομού  Λασιθίου   εκτείνονται  επι  14  περίπου 

μίλια,  μέχρι  την  Άκρα  Αφορεσμένος.

 

  Ορμίσκος Αγίας Βαρβάρας

(Άνοιγμα 0,8/10 του μιλίου - Είσδυση 0,6/10 του μιλίου - Προασανατολ. Β.Δ.)

  Σε απόσταση 4/10 του μιλίου ανατολικά του δυτικού ορίου των ακτών του Νομού Λασιθίου,βρίσκεται ο μικρός Ορμίσκος Αγίας Βαρβάρας. 

  Στην ανατολική πλευρά του Ορμίσκου, βρίσκεται η καταφανής εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, ενω σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων βορειοδυτικα του δυτικού άκρου του ορμίσκου βρίσκεται ηΒραχονησίδα Αγία Βαρβάρα.

  Γλώσσα βραχώδων αβαθών καλύπτει το πέρασμα ανάμεσα στη νησίδα και τις ακτές της Κρήτης.

 

 Απο το ανατολικό όριο του Ορμίσκου Αγίας Βαρβάρας, οι ακτές εκτείνονται

προς  δυτικά   επι  1,4  μίλια,  μέχρι   τον  Λιμενίσκο  Σισίου,  ο  οποίος  είναι

κατασκευασμένος  μπροστά  απο  το  ομώνυμο  παραθαλάσσιο  χωριό.

 

  Ορμίσκος Χάρκωμα

(Άνοιγμα - 2/10 του μιλίου - Είσδυση 1,4/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.Δ.)

  Σε απόσταση 3/10 του μιλίου ανατολικά του Λιμενίσκου Σισίου, σχηματίζεται ο Ορμίσκος Χάρκωμα. 

   Στο ανατολικό όριο του βρίσκεται κρηπίδωμα νοτιοδυτικής κατεύθυνσης, μήκους περίπου 100μέτρων, που προστατεύει τον ορμίσκο απο τους βορειοανατολικούς ανέμους.  

 

   Απο το ανατολικό όριο του Ορμίσκου  Χάρκωμα,  οι ακτές συνεχίζουν  την

ανατολική  πορεία  του  επί  1,5  μίλια, μέχρι την  Άκρα Πούντα  και απο  εκει,

κάμπτονται  προς  νότιοανατολικά  για  3/10  του  μιλίου,  μέχρι   το  Αλιευτικό

Καταφύγιο  Μιλάτου.

 

   Στο άκρο του βόρειου λιμενοβρχίονα, λειτουργεί

Φάρος      με     τα      παρακάτω     χαρακτηριστικά:

 Σχήμα 7 του Φ.Ε.Α.

 

Στίγμα                      Περίοδος           Ύψος        Φωτοβολία               Χαρακτηριστικά

Β 35ο 19' 3''        Αναλ. Πράσ. 3''       6 μέτρα           3 μίλια          Κυκλικό θυλάκιο με σιδηρόπλεκτο

Α 25ο 33' 8''         0,3 + 2,7 = 3''                                                  οβελό και πράσινη οριζόντια λουρίδα

 

Στο άκρο του νότιου λιμενοβραχίονα, λειτουργεί

Φάρος    με     τα    παρακάτω    χαρακτηριστικά:

   

Σχήμα 7 του Φ.Ε.Α.

 

Στίγμα                      Περίοδος          Ύψος        Φωτοβολία                Χαρακτηριστικά

Β 35ο 19' 2''         Αναλ. Ερυθρ. 3''    6 μέτρα           3 μίλια           Κυκλικό θυλάκιο με σιδηρόπλεκτο 

Α 25ο 33' 8''           0,3 2,7 = 3''                                                 οβελό και ερυθρά οριζόντια λουρίδα

 

   Απο το Αλιευτικό Καταφύγιο Μιλάτου, οι  ακτές, βραχώδης και  αλίμενες,

εκτείνονται   προς   ανατολικά   επι   1,5   μίλια   μεχρι   την   Άκρα  Χονδρός

Κάβος, και απο εκεί για άλλα  3,8 μίλια μέχρι την Άκρα Δρεπάνι, ή Καστρί.

  Απο την Άκρα Καστρί, οι ακτές  συνεχίζουν την ανατολική  πορεία τους  για

5,6  μίλια,  μέχρι   τη   βραχώδη   Άκρα  Αφορεσμένος  ή   Άγιος  Ιωάννης,

βορειοδυτικό   όριο   του   κόλπου   Μεραμπέλου.

  Βράχοι πάνω και  κάτω  απο  την  επιφάνεια  της  θάλασσας  καλύπτουν  τις

παραπάνω   ακτές   σε   μικρή   απόσταση   ανοικτά   τους.

 

Κόλπος Μεραμπέλου

   Με   άνοιγμα   15,9    μιλίων   και    είσδυση   12,5   μιλίων,   ο    κόλπος   του 

Μεραμπέλλου, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγάλες κολπώσεις της Κρήτης.  

  Σχηματίζεται  στις  ανατολικές  ακτές  της  βόρειας  πλευράς  του  νησιού,  έχει 

βορειο  -  βορειοανατολικό      προσανατολισμό,      με       δυτικό     όριο      την 

Άκρα Αφορεσμέος ή Άη Γιάννης και ανατολικό την Άκρα Φανερωμένη. 

  Ο κόλπος αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας τόσο απο το εύρος του, 

όσο   και   απο   την    πόλη    του    Αγίου   Νικολάου,    που    βρίσκεται    στη

δυτική   πλευρά  του  μυχού  του  κόλπου,  ενώ   κατα  τη   διάρκεια  της  νύκτας, 

καταφανής είναι οι σπινθηρίζοντες φανοί  των πύργων του  αιολικού  πάρκου 

που  βρίσκεται στις  κορυφές των  υψωμάτων στο  δυτικό όριο  του κόλπου.

  Ο  κόλπος  προσβάλλεται   από  όλους  τους  βόρειους  ανέμους,  οι   οποίοι 

πνέουν με μεγάλη ένταση ειδικά κατα τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

  Ασφαλέστερα  σημεία  προς  αγκυροβολίαστα  δυτικά  παράλια   του  κόλπου 

Μεραμπέλλου,  είναι  ο  Όρμος  Ελούντας   και  ο  Όρμος  Πόρου  αμέσως 

νότια του Όρμου Ελούντας, ενώ στο μυχό  του κόλπου ασφαλή  αγκυροβολία 

προσφέρει   ο    Ορμίσκος    Καθολικό    αμέσως    δυτικά    της   πόλης   του 

Αγίου Νικολάου.

   Στην  ανατολική  πλευρά  του κόλπου Μεραμπέλλου,   ασφαλέστερο  σημείο 

προς αγκυροβολία, είναι η νοτιοανατολική πλευρά της Νήσου Ψείρα.

   Για  τον  περίπλου  των  ακτών  του  κόλπου,  απαιτείτα ι η  διάνυση   περίπου 

35 μιλίων. 

 

  Δυτικό     όριο    του   κόλπου    Μεραμπέλλου,    είναι   η   βραχώδης   Άκρα 

 Άη  Γιάννης  ή Αφορεσμένος.

 

  Επι της  Άκρας  λειτουργεί  Φάρος 

με   τα   παρακάτω   χαρακτηρισρικά:

 

 Στίγμα                            Περίοδος                          Ύψος           Φωτοβολία         Χαρακτηριστικά

Β 35o 20' 5''                   Αν. Λ. 12,8''                      49 μέτρα           11 μίλια                 Πύργος επι 

Α 25o 46' 4''     0,8'' + 3'' + 0,8'' + 8,2'= 12,8''                                                           πέτρινου κτιρίου

 

  Ομίσκος Χωματίστρα

(Άνοίγμα  2/10 του μιλίου - Είσδυση 1,3/10 του μιλίου - Προσανατολ. Α.)

   Αμέσως νότια της Άκρας Αφορεσμένος, σχηματίζεται ο μικρός υπήνεμος Ορμίσκος Χωματίστρα, ο οποίος συχνά χρησιμοποιείται ως αγκυροβόλιο, προς αποφυγή των ισχυρών βόρειων-βορειοανατολικών ανέμων. 

 

  Σε απόσταση 3,2 μιλίων νότια της Άκρας Αφορεσμένος, βρίσκεται

η Νησίδα Σπιναλόγκα. η οποία  χωρίζει την είσοδο  στον Όρμο  της 

Ελούντας   σε   ανατολικό   και   δυτικό.

 

 Όρμος Σπιναλόγκας

(4/10 του μιλίου - Είσδυση 2,5 μίλια - Προσανατολ. Β.)

   Απο την Άκρα Αφορεσμένος, οι ακτές της Κρήτης, βραχώδης και απόκρημνες, εκτείνονται για 3,4 μίλια προς νότια, μέχρι την είσοδο του ανοικτού προς βόρεια Όρμου Ελούντας.  Αμέσως δυτικά της εισόδου, βρίσκεται το χωριό Πλάκα. Απο τη μικρή προβλήτα που βρίσκεται στην νότια πλευρά της παραλίας του χωριού, ξεκινούν δρομολόγια μικρών σκαφών προς τη Νήσο Σπιναλόγκα

  Ό Όρμος σχηματίζεται ανάμεσα στις ανατολικές ακτές του κόλπου Μεραμπέλλου και τις δυτικές ακτές της Χερσονήσου  Σπιναλόγκα.

Στους δύο ορμίσκους που σχηματίζονται στις ανατολικές ακτές του Όρμου, βρίσκονται μερικά απο τα ασφαλέστερα αγκυροβόλια στη βόρεια Κρήτη με όλους τους καιρούς:

 

 Ορμίσκος Μέσα Βαθύ

  (Άνοιγμα 5/10 του μιλίου - Είσδυση 3/10 του μιλίου - Προσανατολ. Δ.)

   Ο Ορμίσκος Μέσα Βαθύ, είναι ο βορειότερος ορμίσκος του Όρμου Ελούντας και της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου Κολοκύθα. 

   Βόρειο όριο του, είναι η Άκρα Αρμός και νότιο η Άκρα Τσιμπάκι.

   Στο μυχό του διαχειμάζουν πολλά απο τα μικρά πλοία της τοπικής ακτοπλοΐας.

 

 Ορμίσκος Μελισσού

(Άνοιγμα 3/10 του μιλίου - Είσδυση 2,5/10 του μιλίου - Προσανατολ Δ.) 

   Σχηματίζεται αμέσως νότια του Ορμίσκου Βαθύ.  Βόρειο όριο του είναι η Άκρα Τσιμπάκι και νότιο η Άκρα Ταρλάς.

 

   Η  Χερσόνησος Σπιναλόγκας,  συνδέεται με τις ακτές της Κρήτης με

στενό λαιμό πλάτους  μερικών δεκάδων  μέτρων, ο οποίος  αποκόπηκε

το  1525   απο  τους  Ενετούς.  Δημιουργήθηκε  έτσι   ένα   μικρό  κανάλι

πλεύσιμο   μόνο   απο  μικρά  σκάφη,  προς   επικοινωνία  του   Όρμου

Ελούντας  με  τον  Όρμο  Πόρου,  που  σχηματίζεται  απο  νότια.

   Στον   μυχό   του   Όρμου   της   Ελούντας,    βρίσκεται   το   ομώνυμο

χωριό   και  ο   λιμενίσκος  του.

    Απο      εδώ,      ξεκινούν      καθημερινά      δρομολόγια      προς     τη

Νησίδα   Σπιναλόγκα.

 

 

 Ορμίσκος Έξω Βαθύ

(Άνοιγμα 2/10 του μιλίου - Είσδυση 3,5/10 του μιλίου Προσανατολ. Β.Α.)

  Ο Ορμίσκος Έξω Βαθύ σχηματίζεται στα ανατολικά παράλια της Χερσονήσου Σπιναλόγκα, αμέσ​ως νότια της Άκρας Κριός, βορειοανατολικό όριο της Χερσονήσου.

 

 Όρμος Κολοκύθας

  (Άνοιγμα 8/10 του μιλίου - Είσδυση 4/10 του μιλίου - Προσανατολ. Α.)

  Περίπου 1 μίλι νότια της Άκρας Κριός, βρίσκεται η  Άκρα Μπουρούνα, επι της οποίας βρίσκεται καταφανής εκκλησία.

  Η Άκρα Μπουρούνα, αποτελλεί το βόρειο όριο του ανοικτού προς ανατολικά Όρμου Κολοκύθα, στην είσοδο του οποίου βρίσκεται η Νησίδα Κολοκύθα.

   Η Νησίδα Κολοκύθα, μήκους 5/10 του μιλίου, μέγιστου πλάτους 1/10 του μιλίου και ύψους 50μέτρων, κλείνει το άνοιγμα ου Όρμου και δημιουργεί μία βόρεια και μία νότια είσοδο. 

 

 Ορμίσκος Πόρου

(Άνοιγμα 1,4 μίλια - Είσδυση 1,1 μίλια - Προσανατολ. Ν.Α.)

  Μεταξύ των νοτίων παραλίων  της Χερσονήσου Σπιναλόγγα και των ακτών της Κρήτης, σχηματίζεται ο ανοικτός προς νοτιοανατολικά και βραχώδης Όρμίσκος Πόρος.

   Βορειοανατολικό όριο του Όρμίσκου  είναι η Άκρα Βαγγί, νοτιοανατολικό όριο της Χερσονήσου Σπιναλόγκα και νοτιοδυτικό, η Άκρα Πλεόρα.

  Στο μυχό του ορμίσκου, βρίσκεται το μικρό κανάλι που επικοινωνεί με τον Όρμο της Ελούντας.

 

 Ορμίσκος Κατσίκια

(Άνοιγμα 1,4 μίλια - Είσδυση 7/10 του μιλίου Προσανατολ. Α.

  Σε απόσταση 6/10 του μιλίου νότια της Άκρας Πλεόρα, βρίσκεται σημείο της ακτής που ορίζει το βόρειο όριο του αναοικτού προς ανατολικά Ορμίσκου Κατσίκια, νότιο όριο του οποίου είναι η Άκρα Πύργος. 

   

   Σε απόσταση 5,5 /10 του μιλίου ανατολικά της Άκρας Πύργος βρίσκεται

η βραχώδης Νησίδα Μικρόνησος. 

 

   Επι  της  κορυφής  της  Νησίδας,  λειτουργεί

Φάρος    με    τα   παρακάτω  χαρακτηριστικά:  

   

Σχήμα 19 του Φ.Ε.Α.

 

Στίγμα                    Περίοδος           Ύψος         Φωτοβολία           Χαρακτηριστικά

B 35ο 12'  3''             Αν. Λ. 3''           26 μέτρα          4 μίλια             Λευκός Σιδηρόπλεκτος

A 25ο 43'  9''         0,3'' + 2,7'= 3''                                                              οβελός. Υψ. 7 μ.

 

  Ανάμεσα    στις   ακτές   της  Κρήτης  και   στη   Νησίδα  Μικρόνησος  και

πλησιέστερα προς τις  ακτές   της  Κρήτης,  βρίσκεται  ο  Βράχος  Νικολός, 

ύψους  μόλις  0,5  μέτρων. 

  Νότια  της Νησίδας  Μικρόνησος  και  σε   μικρή  απόσταση  απο   αυτήν,

βρίσκεται  η  Νησιδα Άγιοι Πάντες, επι της κορυφής  της οποίας  βρίσκεται

καταφανής εκκλησία

   Το νότιο όριο της Νησίδας, απέχει μόλις 3/10 του μιλίου απο την προβλήτα

του  λιμανιού  του  Αγίου  Νικολάου,  έτσι   ώστε  δημιουργεί  φυσική  μερική

κάλυψη  απο  τους  βόρειους-βορειοανατολικούς  ανέμους.

 

 Όρμος Αγίου Νικολάου 

  Ο Όρμος Αγίου Νικολάου σχηματίζεται ανάμεσα στην Άκρα Πύργος, δυτικό όριο του και την Άκρα Μανδράκι, ανατολικό όριο του.  Οι Νησίδες Μικρόνησος και Άγιοι Πάντες δημιουργούν δύο εισόδους στον Όρμο, τη βορειοδυτική και τη νοτιοανατολική.

  Αμέσως δυτικά της Άκρας Πύργος, σχηματίζεται ο Ορμίσκος Καθολικό, νότιου προσανατολισμού, ανοίγματος 2/10 του μιλίου και είσδυσης 3/10 του μιλίου, ο οποίος λόγω της καλής προστασίας του από όλους τους καιρούς χρησιμοποιείται για διαχείμαση των μικρών πλοίων της τοπικής ακτοπλοΐας. Στον μυχό του Όρμου του Αγίου Νικολάου βρίσκεται η πόλη του ΑγίουΝικολάου, ενώ στη νότια πλευρά του όρμου βρίσκεται το λιμάνι της πόλης.

 

  Ο Λιμένας Αγίου Νικολάου, βρίσκεται αμέσως ανατολικά της Άκρας Μανδράκι, μπροστά απο την πόλη του Αγίου Νικολάου, και προστατεύεται απο λιμενοβραχίονα βορειοδυτικής διεύθυνσης, μήκους περίπου 220 μέτρων. 

 

    Στην   κεφαλή   του   παραπάνω   λιμενοβραχίονα

λειτουργεί  Φάρος με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

   

Σχήμα 15 του Φ.Ε.Α.

 

  Στίγμα                   Περίοδος             Ύψος        Φωτοβολία                    Χαρακτηριστικά

B 35o 11'  7''           Αν. Ερ. 3''             10 μέτρα        7 μίλια             Λευκό εξαγωνικό θυλάκιο με στήλη

A 25o 43'  2''     0,75'' + 1,25'' = 3''                                                    και εξώστη με ερυθρά οριζόντια λουρίδα 

 

 Ορμίσκος Κιτρόπλακα

(Άνοιγμα 1/10 του μιλίου - Είσδυση 0,8/10 του μιλίου - Πρασανατολ. Ν.Α.)

   Αμέσως νότια της Άκρας Μανδράκι, βρίσκεται η Άκρα Μαύρος Κάβος, ή οποία αποτελλεί το βόρειο όριο του μικρού και κρηπιδωμένου ορμίσκου Κιτρόπλακα, νότιο όριο του οποίου είναι σημείο της ακτής 1,10 του μιλίου νοτιότερα.

 

 Μαρίνα Αγίου Νικολάου 

  Αμέσως νότια του Ορμίσκου Κιτρόπλακα, βρίσκεται η ιδιωτική Μαρίνα Αγίου Νικολάου, η οποία παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες.

   Η είσοδος στη Μαρίνα είναι ανοικτή προς δυτικά νοτιοδυτικά.

 

   Επι   της   κεφαλής   του   νότιου   λιμενοβραχίονα,

λειτουργεί Φάρος με τα παρακάτω  χαρακτηριστικά:

   

Σχήμα 20 του Φ.Ε.Α.

 

 Στίγμα                    Περίοδος            Ύψος         Φωτοβολία                      Χαρακτηριστικά

Β 35ο 11' 2''            Αν.  Πρ. 3''          7 μέτρα           3 μίλια              Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη και 

Α 25ο 43' 0''         0,3'' + 2,7'' = 3''                                                        πράσινη οριζόντια λουρίδα. Ύψ. 5,8 μ.

 

  Επι   της   κεφαλής   του   βόρειου   λιμενοβραχίονα

λειτουργεί  Φάρος  με τα παρακάτω  χαρακτηριστικά:

 

 Σχήμα 20 του Φ.Ε.Α.

 

Στίγμα                     Περίοδος             Ύψος        Φωτοβολία                     Χαρακτηριστικά

B 35o 11' 2''            Αν. Ερ. 3''            7 μέτρα          3 μίλια                Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη και 

A 25o 43' 0''         0,3 + 2,7'' = 3''                                                           ερυθρά οριζόντια λουρίδα. Ύψ. 5,8 μ.

 

   Ένας  κυματοθραύστης  αποτελλούμενος  απο  φυσικούς  ογκόλιθους,

χωρισμένος  σε  τρία  τμήματα,  προστατεύει  την  ακτή  απο  τα απόνερα

των  σκαφών  που  εισέρχονται  και  εξέρχονται  απο  τη  Μαρίνα.

 

   Στη    Βόρεια    πλευρά     του     κυματοθραύστη,

λειτουργεί Φανός με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

   

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

 

Στίγμα                   Περίοδος               Ύψος        Φωτοβολία                           Χαρακτηριστικά

B 35o 11' 2''          Σπ. Κτ. 1''             7 μέτρα           3 μίλια            Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική 

A 25o 43' 0''         0,2'' + 0,8'' = 1''                                                             στήλη και κίτρινη οριζόντια λουρίδα.

 

    Στη    Nότια   πλευρά   του   κυματοθραύστη

λειτουργεί Φανός με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

   

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

 

Στίγμα                   Περίοδος                Ύψος         Φωτοβολία                         Χαρακτηριστικά

B 35ο 11 '0''              Σπ. Κτ. 1''           7 μέτρα            3 μίλια          Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική

A 25ο 42' 9''           0,2'' + 0,8 = 1''                                                             στήλη και κίτρινη οριζόντια λουρίδα 

 

 Ορμίσκος Αλμυρού

(Ανοιγμα 2/10 του μιλίου - Είσδυση 1/10 του μιλίου Προσανατολ. Α.)

  Σε απόσταση περίπου ενός μιλίου νότια της Άκρας Μαύρος Κάβος, βρίσκεται ο αμμώδηςΟρμίσκος Αλμυρού, ενώ αμέσως δυτικά της παραλίας βρίσκεται ο υγροβιότοπος του Αλμυρού. 

 

 Ορμίσκος Άμμουδάρας

(Άνοιγμα 3/10 του μιλίου - Είσδυση 2/10 του μιλίου - Προσανατολ. Α.)

  Σε απόσταση 3/10 του μιλίου νότια του νοτίου ορίου του Όρμου Αλμυρού, βρίσκεται μικρή προεξοχή ξηράς, που ορίζει το βόρειο όριο του Ορμίκσκου Αμμουδάρας, στο μυχό του οποίου σχηματίζεται η ομώνυμη παραλία.

 

  Ορμίσκος Βαθύ

(Άνοιγμα 1,5/10 του μιλίου - Είσδυση 3/10 του μιλίου - Προσανατολ. Α.)

  Περίπου 2,3 μίλια νότια της Άκρας Μαύρος Κάβος, βρίσκεται ο Ορμίσκος Βαθύ, ο οποίος προσφέρει προστασία σε ανέμους νοτιοανατολικούς έως βορειοδυτικούς. 

 

 Ορμίσκος Καλό Χωριό

(Άνοιγμα 6/10 του μιλίου - Είσδυση 4/10 του μιλίου Προσανατολ.Β.Δ.)

   Περίπου 7/10 του μιλίου νότια του σημείο που ορίζει το νότιο όριο του Ορμίσκου Βαθύ, βρίσκεται σημείο της ξηράς που ορίζει το δυτικό  όριο τουω Ορμίσκου Καλό Χωριό.

  Ανατολικό όριο του παραπάνω ορμίσκου, αποτελλεί η Άκρα Νησί, που βρίσκεται 6/10 του μιλίου ανατολικότερα του παραπάνω σημείου.

   Τα παράλια του μυχού του Όρμου είναι αμμώδη. Στο ανατολικό όριο του μυχού του όρμου βρίσκεται η καταφανής εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα και μία μικρή προβλήτα. 

  Σε μικρή απόσταση απο την παραλία, βρίσκεται το χωριό Καλό Χωριό.

 

Όρμος Κατεβάτης

(Άνοιγμα 3/10 του μιλίου - Είσδυση 3,5/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.)

  Αμέσως ανατολικά της Άκρας Νησί, βρίσκεται ο Ορμίσκος Κατεβάτη ή Βούλισμα, με αμμώδη μυχό και ανατολικό όριο του την Άκρα Μαχαιρίδι που βρίσκεται 3/10 του μιλίου ανατολικά τηςΆκρας Νησί.

  Ανάμεσα στους δύο ορμίσκους, βρίσκεται το χωριό Ίστρο.

 

 Ορμίσκος Πήλου 

(Άνοιγμα 3,5/10 του μιλίου - Είσδυση 3/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.Α.)

   Αμέσως ανατολικά της Άκρας Μαχαιρίδι, βρίσκεται ο Όρμος Πήλου, ή αλλιώς Όρμος Ίστρου.Ο μυχός του όρμου είναι αμμώδης και αναγνωρίζεται απο το μοναδικό ξενοδοχείο που βρίσκεται στην απότομη πλαιά του.

   Στην ανατολική πλευρά του μυχού του όρμου βρίσκεται μικρή προβλήτα. 

   Ανατολικό όριο του όρμου ειναι η Άκρα Βρυονήσι, που βρίσκεται 3,5/10 του μιλίου ανατολικά της Άκρας Μαχαιρίδι, ενώ αμέσως ανατολικά της Άκρας Βρυονήσι και σε απόσταση μικρότερη του1/10 του μιλίου απο τις ακτές της Κρήτης, βρίσκεται η Βραχονησίδα Βρυονήσι.

 

 Ορμίσκος Βρυονησίου

(Άνοιγμα 2/10 του μιλίου - Είσδυση 1/10 του μιλίου - Προσανατολ. Α.)

   Ο Ορμίσκος Βρυονησίου, ανατολικού προσανατολισμού σχηματίζεται αμέσως νότα της Βραχονησίδας Βρυονήσι ή Πρασονήσι και εκτείνεται προς νότιοανατολικά, μέχρι σημείο της ακτής της Κρήτης που αποτελλεί το νότιο όριο του όρμου.

   Το μικρό άνοιγμα πλάτους μικρότερου των 50 μέτρων ανάμεσα στη Βραχονησίδα Βρυονήσι και το βόρειο όριο του ορμίσκου δέν είναι πλεύσιμο.

   

   Απο   το   νότιο    όριο   του    Ορμίσκου   Βρυονησίου,   οι   ακτές

βραχώδης   και   αλίμενες   εκτείνονται   για   1   μίλι   μέχρι  την  Άκρα

Σφουγγαράς  ή  Παληοβάρδια,   ενώ   8/10   του   μιλίου  ανατολικά

της  παραπάνω  Άκρας,  βρισκεται  η  Άκρα   Αλατσομούρι.

 

 Ορμίσκος Καμίνι

(Άνοιγμα 1/10 του μιλίου - Είσδυση 0,8/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.)

  Ο βραχώδης και αλίμενος Ορμίσκος Καμίνι σχηματίζεται ανάμεσα στις Άκρες Αλατσομούρι καιΠεζά, δυτικό και ανατολικό όριο του αντίστοιχα. 

  Αμέσως νότια του ορμίσκου, βρίσκονται τα ερείπια του  αρχαίου οικισμού των Γουρνιών.

 

 Όρμος Παχειάς Άμμου

(Άνοιγμα 7/10 του μιλίου - Είσδυση 2,5/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.)

   Η Άκρα Πεζά, αποτελλέι το δυτικό όριο του ανοικτού προς βόρεια Όρμου της Παχειάς Άμμου,ενώ το νοητό προς ανατολικά όριο του όρμου βρίσκεται σε σημείο της ακτής περίπου 710 του μιλίου ανατολικά της Άκρας Πεζα.

  Κατα τη διάρκεια της ημέρας, ο όρμος της Παχειάς Άμμου, αναγνωρίζεται απο το ομώνυμο χωριό που βρίσκεται στη  δυτική πλευρά του μυχού του, απο τη Βραχονησίδα Κόνιδα που βρίσκεται 9/10 του μιλίου βόρεια του όρμου, και απο την εκκλησία που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του μυχού. 

  Ο μυχός του όρμου είναι αμμώδης, ενώ στη δυτική πλευρά του βρίσκεται το χωριό της Παχειάς Άμμου. 

  Στη δυτική πλευρά του μυχού του όρμου, αμέσως βόρεια του χωριού, βρίσκεται το λιμάνι τηςΠαχειάς Άμμου.

 

   Σε  απόσταση  9/10  του  μιλίου  βόρεια  του  Όρμου  Παχειάς  Άμμου, 

βρίσκεται η χαμηλή και  βραχώδης  Βραχονησίδα  Κόνιδα ή  Κουνίθια.

 

  Επι της κορυφής της Βραχονησίδας, λειτουργεί 

Φάρος    με    τα    παρακάτω    χαρακτηριστικά:

   

Σχήμα 7 του Φ.Ε.Α.

 

Στίγμα                      Περίοδος                 Ύψος          Φωτοβολία              Χαρακτηριστικά

B 35o 07' 6''        Μκ. Αν.  Λ.  10''          25  μέτρα         4 μίλια              Λευκό Κυκλικό Θυλάκιο με

A 25o 48' 7''          2 + = 10''                                                                  σιδηρόπλεκτο οβελό Ύψ. 5 μ.

 

 Όρμος Παχειάς Άμμου:

Νεφώσεις στον ''Ισθμό'' = Άνεμοι νότιων διευθύνσεων

 

 Ορμίσκος Αγριόμαντρα 

(Άνοιγμα 0,3/10 του μιλίου  - Είσδυση 0,3/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.Δ.)

   Σε απόσταση 1,75 μιλίων βορειοανατολικά της Άκρας Πεζά, σχηματίζεται ο μικρός Ορμίσκος Αγριόμαντρα. 

   Αν και βορειοδυτικού προσανατολισμού, ο ορμίσκος  καλύπτεται απο βόρεια, απο τη Βραχονησίδα Αγριόμαντρα, η οποία  βρίσκεται αμέσως βόρεια του βορείου ορίου του ορμίσκου και σε ελάχιστη απόσταση απο την ακτή.

 

 Ορμίσκος Θεριό

(Άνοιγμα 2,5/10 του μιλίου - Είσδυση 1,5/10 του μιλίου - Πρασανατολ. Β.Δ.)

   Σε μικρή απόσταση βόρεια της Βραχονησίδας Αγριόμαντρα, βρίσκεται σημείο της ακτής που αποτελλεί το νότιο όριο του ανοικτού προς βορειοδυτικά Ορμίσκου Θεριό, οι ακτές του οποίου είναι βραχώδης, απότομες και με καταπτώσεις. 

    Βόρειο όριο του Ορμίσκου είναι η Άκρα Θεριό.  

 

 Ορμίσκος Χωματά

(Άνοιγμα - 4/10 του μιλίου - Είσδυση 2/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.Δ.)

  Η Άκρα Θεριό, ορίζει επίσης το νότιο όριο του ανοικτού προς βορειοδυτικά Ορμίσκου Χωματά, με βραχώδης και απόκρημνες ακτές και μεγάλα βάθη.

 

   Περίπου  1,2  μίλια βορειοδυτικά της  Άκρας Θεριό  και  σε  μικρή

απόσταση απο τις ακτές,  βρίσκονται οι  Βράχοι Κάτεργο ενώ λίγο

βορειότερα,  η   Άκρα  Λεγάμενη,  νότιο   όριο  του  Όρμου  Ψείρα.

 

 Όρμίσκος Ψείρα

(Άνοιγμα 6/10 του μιλίου - Είσδυση 6/10 του μιλίου Προσανατολ. Β.Β.Δ.)

   Δυτικό όριο του Ορμίσκου Ψείρα, αποτελλεί σημείο της ξηράς που βρίσκεται 6/10 του μιλίου ανατολικά της Άκρας Λεγάμενη.           Στο μυχό του αμμώδους ορμίσκου βρίσκεται ο οικισμόςΘόλος, αλλά και ερείπια αρχαίας Ρωμαϊκής πόλης.  

  Παρόλο που ο Ορμίσκος Ψείρα έχει βόρειο-βορειοδυτικό προσανατολισμό, παρέχει καλη κάλυψη με βόρειους ανέμους, λόγω της Νήσου Ψείρα, που βρίσκεται περίπου 1,5 μίλια βόρεια του ορμίσκου. 

Ο Ορμίσκος Ψείρα και η Νησίδα Ψείρα, όπως φαίνονται απο νοτιοανατολικά.

 

Ορμίσκος Αλτσί

(Άνοιγμα 6/10 του μιλίου - Είσδυση 4/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.Δ.

   Ο Ορμίσκος Αλτσί, βρίσκεται περίπου 2 μίλια βορειοανατολικά της Άκρας Λεγάμενη. Βόρειο όριο του ορμίσκου είναι χαρακτηριστική εξοχή των ακτών.

  Στην ευρύτερη περιοχή, λειτουργούν ορυχεία γύψου, τα οποία χρησιμοποιούν τον Ορμίσκο Αλτσί για φορτώσεις και μεταφορά γύψου.  Δύο μεταλλικές προβλήτες και αρκετά ναϋδετα στις ακτές του ορμίσκου, σε συνδυασμό με τη θέα των σκαμένων βουνών, συνθέτουν ένα μάλλον υποβαθμισμένο τοπίο.

 

 Ορμίσκος Αγίου Νικολάου

(Άνοιγμα 4/10 του μιλίου - Είσδυση 2,5/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.Β.Δ.)

   Απο το σημείο που αποτελεί το βόρειο όριο του Ορμίσκου Αλτσί, τα παράλια εκτείνονται προς βόρεια-βόρειοδυτικά για περίπου 6/10 του μιλίου, μέχρι την Άκρα Μόχλος, δυτικό όριο του ανοικτού προς βόρεια Ορμίσκου Αγίου Νικολάου.

   Ανατολικό όριο του Ορμίσκου, αποτελεί σημείο της ακτής που βρίσκεται 2,5/10 του μιλίου ανατολικά της Άκρας Μόχλος.

  Στο ανατολικό όριο του Ορμίσκου, βρίσκεται το χωριό Μόχλος.

  Στο μυχό του Ορμίσκου, βρίσκεται το αλιευτικό καταφύγιο του χωριού.

  Αν και βόρειο-βορειοανατολικού προσανατολισμού, ο Ορμίσκος Αγίου Νικολάου, παρέχει προστασία απο τους βορειοανατολικούς ανέμους, λόγω της Νησίδας Μόχλος η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση απο το ανατολικό όριο του.

   

 Όρμος Μόχλου

(Άνοιγμα 3,2 μίλια - Είσδυση 8/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.Β.Δ.)

    Το ανατολικό όριο του Ορμίσκου Αγίου Νικολάου, αποτελλεί το δυτικό όριο του Όρμου Μόχλου, δυτικό όριο του οποίου είναι η βραχώδης και απόκρημνη  Άκρα Κάστελλος.

    Ο μυχός του όρμου είναι βραχώδης στο μεγαλύτερο μέρος του. 

 

Όρμος Αγίου Ιωάννη

(Άνοιγμα 1,8 μίλια - Είσδυση 6/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.Β.Δ.),

   Η Άκρα Κάστελλος, αποτελλεί το δυτικό όριο του ανοικτού προς βορειοδυτικά Όρμου Αγίου Ιωάννη, με ανατολικό όριο του, σημείο της ακτής 1,8 μίλια ανατολικά της Άκρας Κάστελλος.

  Στη δυτική πλευρά του μυχού του Όρμου βρίσκεται η έξοδος του φαραγγιού του Ρίχτη.

 

 Όρμος Παπαδιάς

(Άνοιγμα 1,23 μίλια - Είσδυση 5/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.)

   Δυτικό όριο του ανοικτού προς βόρεια Όρμου Παπαδιάς, αποτελλεί η Άκρα Ξέρα, η οποία  βρίσκεται 1,8 μίλια βορειοανατολικά του ανατολικού ορίου του Όρμου Αγίου Ιωάννη. 

   Στη δυτική πλευρά του Όρμου βρίσκεται καταφανής εκκλησία.

  Ανατολικό όριο του παραπάνω Όρμου, αποτελλεί η Άκρα Φανερωμένη, η οποία αποτελλεί και το ανατολικό όριο του Κόλπου Μεραμπέλλου.