Δαμιανός

2014-07-06 23:51

 

   Εκστρατεία που οργανώθηκε από τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Β΄ αμέσως μετά την αποτυχία του Κρατερού, με επικεφαλής τον Κόμητα του Βασιλικού Ιπποστασίου Δαμιανό και κατέληξε σε αποτυχία.

   Άλλη εκδοχή αναφέρεται σε βοήθεια που έστειλε ο Μιχαήλ Β΄ προς τον Φωτεινό, με επικεφαλής τον Δαμιανό, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη με τους Άραβες.1

 

Πηγές

1 Κ. Παπαρηγόπουλος - Ιστορία του Ελληνικού Έθνους