Δυτικές Ακτές

2014-08-30 18:03

Απο την Άκρα Βουξάς, βόρειο άκρο της Χερσονήσου Γραμβούσα, μέχρι την Άκρα Κριού Μέτωπο, νότιο όριο των Δυτικών ακτών της Κρήτης.