Δυτικές Βόρειες Ακτές

2014-08-30 16:47

 

 Οι  βόρειες ακτές της δυτικής πλευράς της Κρήτης, εκτείνονται

επι   16  περίπου  μίλια,   απο  την  Άκρα  Πούντα,  μέχρι  την

Άκρα    Βουξά,   του   Ακρωτηρίου   Γραμβούσα,    βόρειο    

όριο    των   παραπάνω    ακτών. 

 

 

   Ορμίσκος Πλατάνι

(Άνοιγμα 4/10 του μιλίου - Είσδυση 3/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.Δ.)  

   Απο την Άκρα Πούντα, βόρειο όριο του Ορμίσκου Κάμπου και δυτικότερο άκρο της Κρήτης, οι ακτές εκτείνονται επι 6/10 του μιλίου προς βόρεια, μέχρι σημείο της ακτής που ορίζει το νότιο άκρο του Ορμίσκου Πλατάνι.

  Βράχοι πάνω και κάτω απο την επιφάνεια της θάλασσας καλύπτουν τις ακτές σε μικρή απόσταση ανοικτά τους, ενώ ο μυχός του ορμίσκου είναι αμμώδης και ρηχός.

  Βόρειο όριο του ορμίσκου, αποτελεί η Άκρα Κόρακας.

 

   Όρμος  Σφηνάρι

(Άνοιγμα 2.4 μίλια - Είσδυση 7/10 του μιλίου - Προσανατολ. Α.)

   Η Άκρα κόρακας αποτελεί το βόρειο όριο του Ορμίσκου Πλατάνι και το νότιο όριο του Όρμου Σφηνάρι. 

   Βόρειο όριο του Όρμου Σφηνάρι, αποτελλεί η Άκρα Παπαμουρί.

  Ο όρμος, οι ακτές του οποίου είναι κατα το μεγαλύτερο μέρος τους αμμώδης,  αποτελλεί ασφαλές καταφύγιο για μικρά σκάφη, προς αποφυγή των  βορειοανατολικών  έως νότιων ανέμων.

   Στη νότια πλευρά του όρμου, βρίσκεται το χωριό Σφηνάρι, ενώ βόρεια του χωριού εκτείνεται η θέση Λιβάδια.

  Σε απόσταση περίπου 1,2 μιλίων βόρεια του χωριού, βρίσκεται το Αλιευτικό Καταφύγιο Σφηναρίου.

 

   Ορμίσκος Λυγειάς

  (Άνοιγμα 7/10 του μιλίου - Είσδυση 4/10 του μιλίου - Προσανατολ. Δ.Ν.Δ.)

   Αμέσως νότια της Άκρας Παπαμουρί (Κόκκινα Γκρεμνά) και μέσα στα όρια του Όρμου Σφηνάρι,σχηματίζεται ο Ορμίσκος Λυγειάς, με αμμώδη μυχό και βράχους πάνω και κάτω απο την επιφάνεια της θάλασσας σε μικρή απόσταση απο τις ακτές του.

 

   Ορμίσκος Δραπανάς   

(Άνοιγμα 4/10 του μιλίου - Είσδυση 3/10 του μιλίου - Προσανατολ. Β.Δ.)

  Απο την Άκρα Παπαμουρί,  οι ακτές βραχώδεις και απόκρημνες, εκτείνονται επι 1,3 μίλια, μέχρι την Άκρα Τούζουλα, η οποία αποτελλεί το νότιο όριο του Ορμίσκου Δραπανάς.

   Βόρειο όριο του παραπάνω ορμίσκου, αποτελεί η Άκρα Ακτή.

   Το βορειότερο σημείο εισόδου στον ορμίσκο, καλύπτεται απο βραχώδη αβαθή, τα οποία εκτείνονται μέχρι το μέσο περίπου της εισόδου στον ορμίσκο, οπου σχηματίζεται η χαμηλή βραχονησίδα Πράσο, ή Πρασονήσι.

   Ο Ορμίσκος Δραπανάς, και η Βραχονησίδα Πράσο ή Πρασονήσι,

όπως    φαίνονται    απο    ανατολικά    Βόρειοανατολικά

      

   Όρμος Κούτρης

(Άνοιγμα 2,7/10 του μιλίου  - Είσδυση 1,2/10 του μιλίου - Προσανατολ. Δ.)

   Η Άκρα Ακτή, αποτελεί το νότιο όριο του Όρμου Κούτρης, βόρειο όριο του οποίου αποτελεί ηΆκρα Κούτρης.

  Βραχώδη αβαθή και βράχη πάνω και κάτω απο την επιφάνεια της θάλασσας καλύπτουν τον όρμο σε μικρή απόσταση απο τις ακτές του, που στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι αμμώδεις.

   Στη δυτική πλευρά της Άκρας Ακτή, βρίσκεται ο μικρός Λιμενίσκος Πλάτανου, ο οποίος σχηματίζεται απο δύο λιμενοβραχίονες βόρειας και δυτικής κατεύθυνσης.

   Στην κεφαλή του δυτικού λιμενοβραχίονα, λειτουργεί Φάρος, με τα παρακάτω χαρακτησιστικά:

Σχήμα 21 του ΦΕΑ

 

 Στίγμα                        Περίοδος            Ύψος     Φωτοβολία            Χαρακτηριστικά

Β 35ο 28' 8''              Αν. Πρασ. 3''         7 μέτρα        3 μίλια          Σιδηρόπλεκτος οβελός με

Α23ο 34' 1''               0,3 + 0,7 = 3''                                               εξώστη, μεταλλική στήλη και 

                                                                                                      πράσινη οριζόντια λουρίδα

 

   Σε απόσταση μικρότερη των 2/10 του μιλίου δυτικά της Άκρας Ακτή, σχηματίζονται οι βραχονησίδες Βαλαξιά ή Κουρσάροι, έξι στον αριθμό, τις οποίες περικλείουν μικρότεροι βράχοι και βραχώδη αβαθή.

   Οι Βράχοι  Κουρσάροι  ή  Βαλαξιά,  όπως  φαίνονται  απο  ανατολικά  βόρειοανατολικά.

Το  μικρό στενό που  χωρίζει τους  Βράχους απο τη  χαμηλή  Άκρα Ακτή, νότιο  όριο του

Όρμου Κούτρη,  είνα ι πλεύσιμο  μόνο  απο  μικρά  σκάφη.

 

   Σε απόσταση 2/10 του μιλίου νότια της Άκρας Κούτρης σχηματίζεται η χαμηλή  βραχονησίδαΠεταλίδα, την οποία περικλείουν βραχώδη αβαθή σε μικρή απόσταση απο τις ακτές της, ενώ άλλα βραχώδη αβαθή με μορφή γλώσσας, εκτείνονται επι 3/10 του μιλίου απο το νότιο όριο της, προς νοτιοδυτικά.

   Στο βόρειο όριο του μυχού του Όρμου Κούτρης, βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας πόληςΦαλάσαρνα, ενώ σε μικρή απόσταση απο την παραπάνω ακτή και σε μικρό βάθος, βρίσκονται τα ναυάγια δύο αταύτιστων Αυστραλιανών πολεμικών σκαφών.

 

   Ορμίσκος Σχοινιάς

(Άνοιγμα 7/10 του μιλίου - Είσδυση 3/10 του μιλίου - Προσανατολ. Δ.)

   Απο την Άκρα Κούτρης, οι ακτές βραχώδεις και απόκρημνες εκτείνονται επι 4/10 του μιλίου προς βόρεια, μέχρι σημείο της ακτής που ορίζει το νότιο όριο του Ορμίσκου Σχοινιά ή Καστρί, ενώ βόρειο όριο του παραπάνω ορμίσκου, αποτελεί η Άκρα Κούκος.

   

  

   Απο την Άκρα Κούκος, οι ακτές βραχώδεις, απόκρημνες και αλίμενες, 

εκτείνονται  προς βόρεια  επι 1,7 μίλια, μέχρι  την  Άκρα Γαϊδαρόπορος 

και  απο ΄κεί επι 1,6 μίλια,  μέχρι τη  βραχώδη Άκρα Καθέκλα,  η  οποία 

αποτελεί  το  βόρειο  όριο  του  Όρμου  Μπάλου.

   Σε απόσταση 5,6 μιλίων σχεδόν  δυτικά  (276ο)  της  Άκρας  Καθέκλα

βρίσκεται  η  Νησίδα  Ποντικονήσι.

 

 

   Όρμίσκος Απηδιά

(Άνοιγμα 5/10 του μιλίου - Είσδυση 3/10 του μιλίου - Προσανατολ. Δ.)

   Σε απόσταση 5/10 του μιλίου νότια της Άκρας Καθέκλα, βρίσκεται σημείο της ακτής που ορίζει το βόρειο όριο του Ορμίσκου Απηδιά.

   Νότιο όριο του παραπάνω ορμίσκου, αποτελεί σημείο της ακτής που βρίσκεται 5/10 του μιλίου νοτιότερα.

   Βράχοι πάνω και κάτω απο την ειφάνεια της θάλασσας βρίσκονται σε μικρή απόσταση απο τις ακτές καντά στο νότιο όριο του ορμίσκου.

 

   Ορμίσκος Μπάλος

(Άνοιγμα 4/10 του μιλίου - Είσδυση 3/10 του μιλίου - Προσανατολ. Δ.)

   Η Άκρα Καθέκλα, αποτελεί το νότιο όριο του Ορμίσκου Μπάλος, ο οποίος σχηματίζεται στη δυτική πλευρά της Χερσονήσου Τηγάνι, η οποία αποτελεί επίσης το ανατολικό όριο του κλειστούΌρμου Γραμβούσας. 

   Βράχοι ίσοι με την επιφάνεια της θάλασσας, καλύπτουν το μυχό του ορμίσκου.

 

 

   Με  μέγιστο  ύψος 123  μέτρα  και  σχεδόν  κυκλικό  σχήμα, 

η   Χερσόνησος  Τηγάνι,   ενώνεται   με   τις  δυτικές   ακτές 

της  Κρήτης   με  στενό   και  χαμηλό  αμμώδη  λαιμό  μήκους 

περίπου   200   μέτρων   και   πλάτους   μικρότερου  των   50  

μέτρων. 

 

 

   Όρμος Γραμβούσας

(Άνοιγμα 1,1 μίλια απο βόρεια 8/10 του μιλίου απο δυτικά)

   Ο Όρμος Γραμβούσας σχηματίζεται ανάμεσα στη Χερσόνησο Τηγάνι απο δυτικά, τη Νήσο Ήμερη Γραμβούσα απο βόρειοδυτικά και την Άκρα Βουξά απο βόρεια, η οποία αποτελεί το βόρειο όριο της Χερσονήσου Γραμβούσα, σχηματίζοντας έτσι δύο εισόδους, μία απο δυτικά, ανάμεσα στη Χερσόνησο Τηγάνι και στη Νησίδα Γραμβούσα και μία απο βόρεια, ανάμεσα στηΝησίδα Γραμβούσα και στην Άκρα Βουξά.

   Στο βόρειο άνοιγμα του όρμου, τα νερά είναι καθαρά απο κινδύνους, ενώ το δυτικό άνοιγμα καλύπτεται απο βραχώδη αβαθή, που με μορφή γλώσσας εκτείνονται επι 4/10 του μιλίου απο το νοτιοδυτικό όριο της Νησίδας Ήμερη Γραμβούσα προς νότια, καταλήγοντας στους βράχουςΑρναούτη, που βρίσκονται περίπου στο μέσο του δυτικού ανοίγματος του όρμου.

   Άλλα αβαθή, αποτελούμενα απο βράχους πάνω και κάτω απο την επιφάνεια της θάλασσας, εκτείνονται απο το βορειότερο σημείο της Χερσονήσου Τηγάνι επι 3/10 του μιλίου προς βορειοδυτιά, σχηματίζοντας τους βράχους Βαλέντι. 

   Αμμώδη αβαθή καλύπτουν μεγάλο μέρος της νότιας πλευράς του όρμου, ενώ περίπου 2 μίλια σχεδόν νότια της Άκρας Βουξά και σε μικρή απόσταση απο τις ακτές της Χερσονήσου Γραμβούσα, βρίσκεται ο βράχος Πεταλίδι.

   Σε μικρή απόσταση απο τις νότιες ακτές της Νησίδας Ήμερη Γραμβούσα, βρίσκεται προσαραγμένο το φορτηγό ''Δημήτριος Π.''

   Ο Όρμος Γραμβούσας δίνει την αίσθηση ενός ασφαλούς αγκυροβόλιου προς αποφυγή των βορείων ανέμων, όμως τα ισχυρά ρεύματα που δημιουργούνται απο την ύπαρξη δύο εισόδων, καθώς και δυνατές ριπές ανέμων, καθιστούν την αγκυροβολία με ισχυρούς νοτιοδυτικούς έως βόρειους ανέμους, σχεδόν αδύνατη.