Μονή Λίθινου (?)

2014-12-11 18:28

 

   Ενδείξεις για την ύπαρξη της Μονής Λίθινου, υπάρχουν στα πρακτικά της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου, που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 787 μ.Χ. και υπογράφονται και απο τον ηγούμενο της ανωτέρω Μονής.

   Ενδεχωμένως, η Μονή πρέπει να τοποθετηθεί γεωγραφικά στην περιοχή της Άκρας Λίθινο, αφού το τοπωνύμιο δεν συναντάται σε άλλη περιοχή της Κρήτης, ενώ κατα την πρώιμη περίοδο του χριστιανισμού αναπτύχθηκε εδώ, μεγάλο ρεύμα μοναχισμού.

 

 

Πηγές

 Δ. Τσουγκαράκης - Βυζαντινά μοναστήρια της Κρήτης (pdf)