829 Κρατερός

2014-07-06 23:54

 

   Ο Κρατερός, θεματάρχης του θέματος των Κιβυραιωτών, πήρε την εντολή από τον Μιχαήλ Β΄ και εκστράτευσε κατά της Κρήτης, με δύναμη 70 πλοίων γύρω στο 829.

   Ο Κρατερός  μάχεται  με  το  στρατό  του  εναντίον  των  Κρητικών, 

όπως αναφέρονται οι Άραβες  (Ιωάνν. Σκυλίτζης Σύνοψις ιατορίας)

 

   Ο Κρατερός, κατόρθωσε να κάνει απόβαση στο νησί και αρχικά σημείωσε κάποιες επιτυχίες, όμως ηττήθηκε στην περιοχή της Αμνισού και ο στρατός του καταστράφηκε ολοσχερώς.

  Ο ίδιος κατόρθωσε να διαφύγει αρχικά τη σύλληψη, αλλα καταδιώχθηκε και αιχμαλωτίστηκε κοντά στην Κώ, όπου και ανασκολοπίστηκε.

   Η σύλληψη του Κρατερού απο τους Σαρακηνούς στην Κώ και το κρέμασμα του. 

                   Ιωάνν. Σκυλίτζης Σύνοψις Ιστορίας 13ος αι.)

 

   Το τοπωνύμιο Καρτερός, που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της αρχαίας Αμνισού, οφείλει την ονομασία του στον Στρατηγό Κρατερό.

 

Πηγές

Κ. Παπαρηγόπουλος - Ιστορία του Ελληνικού Έθνους

Θ. Δετοράκης - Ιστορία της Κρήτης