843-844 Θεόκτιστος

2014-07-07 22:10

   Το 843 – 844 η Αυτοκράτειρα Θεοδώρα οργάνωσε μεγάλη εκστρατεία, ορίζοντας επικεφαλής τον Θεόκτιστο.

   Αναφέρεται ότι ο Θεόκτιστος κατάφερε να κάνει απόβαση του στρατού σε περιοχή που δεν ήλεγχαν οι Άραβες, να ανακτήσει μεγάλο μέρος της Αραβοκρατούμενης Κρήτης και να αποκαταστήσει την Βυζαντινή κυριαρχία στο νησί.

   Κάποιες ψευδής πληροφορίες όμως, περι πραξικοπήματος και ανατροπής της εξουσίας στην Κωνσταντινούπολη, ανάγκασαν τον Θεόκτιστο να πάρει μεγάλο μέρος του στρατού του και να επιστρέψει στην Πόλη.

   Κατά την περίοδο αυτή, καταγράφονται ως διοικητές της Κρήτης ένας αξιωματικός  που έμεινε στην Κρήτη μετά την αποχώρηση του Θεόκτιστου, ο Μάγιστρος Σέργιος Νικητιάτης, και ένας τοπικός Άρχοντας.

   Σύμφωνα μάλιστα με μεταγενέστερη πληροφορία, ο Σέργιος Νικητιάτης ίδρυσε και Μονή αφιερωμένη στη Θεοτόκο, που ονομάστηκε Μονή Μαγίστρου, οπου και ενταφιάστηκε.

   Η επιτυχία αυτή πάντως φαίνεται να ήταν εφήμερη, αφού σύντομα οι Άραβες ανακατάλαβαν όλα τα χαμένα εδάφη.

 

Πηγές

1   Θ. Δετοράκης - Ιστορία της Κρήτης