Βόρειες Ακτές

2015-06-12 00:00

 

 Άγιος Σώζων    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Επι της Άκρας Σταυρός, ή  Άγιος  Σώζων,

ανατολικό όριο του όρμου Φόδελε.

       

 Σχήμα 20 του Φ.Ε.Α.

 Σιδηρόπλεκτος οβελός

 με εξώστη.

 Εθνικός Αριθμός      3150 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4794 

Στίγμα                    Περίοδος             Ύψος        Φωτοβολία           

Β 35ο 26' 0''        Αναλ. Λευκ. 15''      20 μέτρα        11 μίλια           

Α 24ο 58' 4''    1 + 2 + 1 + 11 = 15''                                                         

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 

 Ρογδιά    (Φανός Λιμένος)

 1    Στην κεφαλή του βόρειου Λιμενοβραχίονα

του Αλιευτικου Καταφύγιου Ρογδιάς.

   

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη

και πράσινη οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός      3172 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4797 

 Στίγμα                Περίοδος            Ύψος      Φωτοβολία             

B 35o 21' 4''      Αναλ. Πράσ. 4''     7 μέτρα          4 μίλια     

A 25o 02' 7''     0,4'' 3.6'' = 4''      

 

 

 2    Στην κεφαλή  του νότιου λιμενοβαχίονα

του Αλιευτικού Καταφύγιου Ρογδιάς.

       

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη 

και ερυθρά οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός      3172,1 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4797,2 

 Στίγμα                Περίοδος         Ύψος      Φωτοβολία          

Β 35ο 21' 3''     Αναλ. Ερυθ. 4''    7 μέτρα         9 μίλια        

Α 25ο 02' 6''      0,4 3,6 = 4''                                               


 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Ρογδιά    (Φανός Λιμένος)

 1    Στο άκρο του βόρειου λιμενοβραχίονα 

του Καταφυγίου Λεμβών Ρογδιάς.

   

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη 

και πράσινη οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός      3172,2 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4797,4 

 Στίγμα               Περίοδος         Ύψος      Φωτοβολία            

B 35o 21' 3''    Αναλ. Πράσ. 3''     7 μέτρα         4 μίλια        

A 25o 02' 7''       0,3 + 2,7 = 3''                                             

 

 

 2    Στο άκρο του νότιου λιμενοβραχίονα

   

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη 

και ερυθρά οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός      3172,3 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4797,6 

Στίγμα             Περίοδος         Ύψος       Φωτοβολία         

B 35o 21' 3''     Αναλ. Ερυθ. 3''      7 μέτρα          4 μίλια     

A 25o 02' 7''      0,3 + 2,7 = 3''                                            

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 

 Λιμάνι Ηρακλείου    (Φανός Λιμένος)

 1    Στην κεφαλή του βόρειου λιμενοβραχίονα

        

Σχήμα 15 του Φ.Ε.Α.

 Λευκό εξαγωνικό θυλάκιο με εξώστη 

 και πράσινη οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός      3180 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4798 

 Στίγμα                Περίοδος              Ύψος       Φωτοβολία         

Β 35ο 21' 2''    Μκ Αναλ. Πράσ. 6''   14 μέτρα         9 μίλια     

Α 25ο 09' 4''         2'' + 4'' = 6''                                                   

 

 

 2    Στην κεφαλή του νότιου λιμενοβραχίονα

      Εκτός Φ.Ε.Α.

 Κυκλικός   πύργος   με κτίσμα πλοηγών

 Εθνικός Αριθμός      3187 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4800 

 Στίγμα               Περίοδος              Ύψος      Φωτοβολία     

Β 35ο 21' 0''   Μκ. Αναλ. Ερυθ. 6''  13 μέτρα        9 μίλια          

Α 25ο 09' 2''      2'' 4'' = 6''                                                  

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 

 Νήσος Ντία    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Άκρα Σταυρος - Νοτιοανατολικό Άκρο

       

Σχήμα 16 του Φ.Ε.Α.

Λευκό Πυργίο

 Εθνικός Αριθμός      3170 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4812 

 Στίγμα               Περίοδος            Ύψος        Φωτοβολία    

Β 32ο 25' 6''       Αν. Λευκ. 6''       129 μέτρα        12 μίλια               

Α 25ο 14' 4''       1'' + 5'' = 6''  

 

 

 

 Νήσος Ντία   (Φάρος; Ακτοπλοΐας)

Άκρα Μάρμαρα - Βόρειο Άκρο

       

Σχήμα 2 του Φ.Ε.Α.

Λευκή Πυραμίδα

με εξώστη.

 Εθνικός Αριθμός       3160 

 Διεθνής Αριθμός    Ε 4810 

 Στίγμα                Περίοδος              Ύψος       Φωτοβολία    

Β 35ο 28' 0''      Μκ. Αν Λευκ. 12''    31 μέτρα         9 μίλια             

Α 25ο 13' 0''      2'' + 10'' = 12''                                                          


 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 

 Γούβες    (Φανός Λιμένος)

 1    Στην κορυφή του βόρειου λιμενοβραχίονα

  

 Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με μεταλλική

στήλη και πράσινη οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός         3222 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4813,3 

   Στίγμα            Περίοδος          Ύψος        Φωτοβολία             

B 3520' 2''        Αν. Πράσ. 4''           9 μέτρα         6 μίλια            

A 2517' 8''      1'' + 3'' = 4''                                                   

 

 

 2    Στη νότια πλευρά της εισόδου του Λιμένα

   

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με μεταλλική

στήλη και ερυθρά οριζόντια λουρίδα.

Εθνικός Αριθμός

Διεθνής Αριθμός

 Στίγμα               Περίοδος               Ύψος       Φωτοβολία
B 3520' 2''       Αν. Ερυθ. 2''            9 μέτρα         6 μίλια         
A 2518' 8''     1'' 3'' = 4''                                                     
 
 
 
 
----------   ----------   //   ----------   ----------
 
 
 
 
 

 Λιμένας Χερσονήσου    (Φανός Λιμένος)

 1     Στην κορυφή του λιμενοβραχίονα

      

Εκτός Φ.Ε.Α.

Λευκό εξαγωνικό θυλάκιο με στήλη και

εξώστη και πράσινη οριζόντια λουρίδα.

Εθνικός Αριθμός          3225 

Διεθνής Αριθμός    Ε 4813,5 

 Στίγμα                Περίοδος          Ύψος       Φωτοβολία              

Β 35ο 19' 3''        Αν. Πράσ. 2''         10 μέτρα        5 μίλια       

Α 25ο 23' 6''      0,5'' + 1,5'' = 2''                                             

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 

 Γέρακας    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Περί το κέντρο της Βραχονησίδας Γέρακας.

       

Σχήμα 19 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος  οβελός

Εθνικός Αριθμός      3240 

Διεθνής Αριθμός   Ε 4813 

Στίγμα                Περίοδος           Ύψος        Φωτοβολία       

Β 35ο 62' 2''       Αν Λευκ. 5''        57 μέτρα         9 μίλια                  

Α 25ο 34' 7''        1' + 4' = 5''