Άγονη Γραμμή 1898 - 1950

Άγονη Γραμμή 1898 - 1950

 

 Η ραγδαία ανάπτυξη της ατμοκίνητης ακτοπλοΐας κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της Άγονης Γραμμής της Κρήτης, η οποία άρχισε να διαμορφώνεται στα τέλη του 19ου αιώνα.

   Η απουσία οδικού δικτύου που ανέβαζε υπερβολικά το κόστος μεταφοράς των Κρητικών προϊόντων στα δύο μεγάλα λιμάνια του βορά, η ανάγκη προώθησης των Κρητικών προϊόντων στις αγορές, αλλά και ο ανταγωνισμός των ναυτιλιακών εταιρειών, οδήγησε στον περίπλου των Κρητικών ακτών απο μικρά φορτηγά πλοία με δυνατότητα μεταφοράς τόσο προϊόντων όσο και επιβατών.

   Η πρώτη προσπάθεια σύνδεσης των μικρών λιμανιών της Κρήτης με τα μεγάλα λιμάνια του Ηρακλείου και των Χανίων, αλλα και σε ανταπόκριση με τα τακτικά δρομολόγια πλοίων που έδεναν στα μεγάλα λιμάνια του βορά, έγινε στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα, με το ατμόπλοιο της Σαπουνοποιΐας Αλεπουδέλη.

   Τα δρομολόγια της Άγονης Γραμμής Κρήτης πύκνωσαν αρχικά με τη δημιουργία της Κρητικής Πολιτείας και αργότερα με την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, ενώ διατηρήθηκαν μέχρι την έναρξη του Β' παγκοσμίου πολέμου.

Χάρτης με τα λιμάνια που αποτέλεσαν την  Άγονη Γραμμή Κρήτης,

γνωστά και ως λιμάνια της Κρητικής Συμβάσεως.