Αγάντελα

 

  Αταύτιστος ως προς τη θέση του οικισμός, που τοποθετείται στην επαρχία Τεμένους. 

  Αναφέρεται απο τον Καδή του Χάνδακα κατα το 1775. 

 

Πηγές 

Ν. Σταυρινίδης - Μεταφράσεις