Αλιτζάς

 

   Αταύτιστος ως προς την ακριβή του θέση οικισμός της επαρχίας Βιάννου, που αναφέρεται σε έγγραφο του Καδή του Χάνδακα το 1673.

 


Πηγές

digitalcrete.ims.forth.gr