Αστιρλή

 

   Αταύτιστος ως προς την ακριβή του θέση οικισμός, που τοποθετείται στην επαρχία Μονοφατσίου.

  Αναφέρεται στο Κατάστιχο του Καδή του Χάνδακα το 1744.

 

Πηγές

digitalcrete.ims.forth.gr