Βάρβαροι

 

   Αταύτιστος ως προς την ακριβή του θέση οικισμός, που τοποθετείται στην επαρχία Πυργιώτισσας.

  Αναφέρεται το 1827, στην καταγραφή των δημευθέντων περιουσιών, απο το Οθωμανικό κράτος.

 

Πηγές

digitalcrete.ims.forth.gr