Βόρειες Ακτές

Βόρειες Ακτές

 

Νομός Χανίων

Απο την Άκρα Βουξά της Χερσονήσου Γραμβούσα, μέχρι τη 

Γεωργιούπολη, ανατολικό όριο των βορείων ακτών του νομού Χανίων.

 

 

Νομός Ρεθύμνου

Απο τη Γεωργιούπολη, δυτικό όριο των βορείων ακτών του νομού Ρεθύμνου, 

έως την Άκρα Κορακιάς, ανατολικό όριο των παραπάνω ακτών.

 

 

Νομός Ηρακλείου

 


Απο την Άκρα Κορακιά, δυτικό όριο των βορέιων ακτών του νομού Ηρακλείου, 

έως την Άκρα Πούντα, ανατολικό όριο των παραπάνω ακτών.

 

 

Νομός Λασιθίου

Απο την Άκρα Πούντα, δυτικό όριο των βορείων ακτών του νομού Λασιθίου, 

έως την Άκρα Σίδερο, ανατολικό όριο των παραπάνω ακτών.