Βόρτι

 Αταύτιστος οικισμός ως προς την ακριβή του θέση που τοποθετείται στην περιοχή της επαρχίας Μαλεβιζίου.

 Αναφέρεται μόνο στην απογραφή του Fr. Barozzi (Vorti) του 1577.

 

Πηγές

Ν. Ανδριώτης - Πληθυσμός και οικισμοί της ανατολικής Κρήτης