Εβολαθί

 

   Αταύτιστος ως προς την ακριβή του θέση, οικισμός της επαρχίας Μονοφατσίου.

   Αναφέρεται μόνο απο τον Fr. Barozzi, (Evolathi) το  1577.

 

Πηγές

Σ. Σπανάκης - Πόλεις και χωριά της Κρήτης