Θέα

 

   Αταύτιστος οικισμός ως προς την ακριβή του θέση.

   Αναφέρεται στο Κατάστιχο των Φέουδων του σεξτερίου Αγίου Μάρκου, τον 13ο - 14ο αιώνα (Thea).

 

Πηγές

Ι. Φαντάκης - Οικισμοί της Κρήτης κατά τη Β΄ Βυζαντινή περίοδο