Ιλίστρι

 

   Ο οικισμός που τοποθετείται στην επαρχία Μονοφατσίου, καταγράφεται ως ερειπωμένος, σε έγγραφο του Καδή του Χάνδακα το 1672.

 

Πηγές

digitalcrete.ims.forth.gr