Καμλό

 

   Αταύτιστος οικσμός ως προς την ακριβή του θέση.

   Τοποθετείται στην περιοχή του Δήμου Μινώας Πεδιάδος.

   Καταγράφεται σε έγγραφο του Καδή του Χάνδακα το 1741.

 

Πηγές

Ν. Σταυρινίδης- Μεταφράσεις