Κούρσαμο

 

   Αταύτιστος οικισμός, με παλαιότερη αναφορά, το 1650 και κατοίκους χριστιανούς και μουσουλμάνους.

 

1650 Kurti - Kursamo

1670 Kursamo