Λαφτέτου

 

   Αταύτιστοςοικισμός, που τοποθετείται στην περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου.

   Αναφέρεται μόνο σε έγγραφο του Καδή του Ρεθύμνου το 1659.

 

Πηγές 

Ν. Σταυρινίδης - Μεταφράσεις