Μαρμαντελονίτσα

 

   Ατάυτιστος Οικισμός.

   Καταγράφεται σε έγγραφο του Καδή του Χάνδακα κατα το 1755.

 

Πηγές 

Ν. Σταυρινίδης - Μεταφράσεις