Μεσαβνιά

 

   Αταύτιστος οικισμός που τοποθετείται στην περιοχή του Δήμου Μινώας Πεδιάδος.

   Καταγράφεται στην Οθωμανική απογραφή του 1671.

   1671 Mesavnya