Μουσαμέν

 

   Αταύτιστος οικισμός

   Τοποθετείται στην περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

   Μοναδική καταγραφή, σε έγγραφο του 1754, του Καδή του Χάνδακα.

 

Πηγές

Ν. Σταυρινίδης - Μεταφράσεις