Παρτάλι

 

  Αταύτιστος ως προς την ακριβή του θέση οικισμός που τοποθετείται στην ευρύτερη περιοχή της παλαιότερης Επαρχίας Μονοφατσίου.

  Αναφέρεται μόνο στην απογραφή του 1671 (Partali) με 4 χαράτσα.

 

Πηγές

digitalcrete.ims.forth.gr