Περίοδος 1914 - 1941

Περίοδος 1914 - 1941

 

   Απο την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, έως την έναρξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου