Πηγιά

 

   Αταύτιστος ως προς τη θέση του Οικισμός.

   Στην Οθωμανική απογραφή του 1671, αναφέρεται ως Σουλτανικό Χάσι, (Niya) οικισμός δηλαδή που απέδιδε κατευθείαν φόρο στο Σουλτάνο, ενώ το 1755 καταγράφεται σε έγγραφο του Καδή του Χάνδακα.

 

Πηγές 

Ν. Σταυρινίδης - Μεταφράσεις