Συρασάκ

 

   Ατάυτιστος ως προς τη θέση του οικισμός που τοποθετείται στην περιοχή της επαρχίας Τεμένους

 

Πηγές

Ν. Σταυρινίδης - Μεταφράσεις